ثبت نام درسایت :

اطلاعیه مهم

post img

🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴🔵⚫️🔴
اطلاعیهههههههه
تمام دوستانی که در سال جاری توسط استخدامیهای مرکز کار مشغول به کار شدند..لطفا تا اخر برج ۱۱ جهت تسویه حساب و تکمیل پرونده خود به دفتر مرکز کار مراجعه فرمایید..در صورت پیگیری نشدن از طرف شما تا اخر ماه...برج بعد کارپرداز مرکز کار جهت تکمیل پرونده به محل کار شما مراجعه میکند
با تشکر...مرکز کار یزد
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏


اخبار و اطلاعیه های مهم

آمار سایت